Lloguer d’habitatge i coronavirus

Recordeu les mesures aprovades com a conseqüència de la crisi del coronavirus.

Lloguer d’habitatge i coronavirus

Una de les mesures aprovades és una moratòria en el pagament del lloguer d’habitatge, a la qual es poden acollir els arrendataris en situació de vulnerabilitat econòmica. No obstant això, aquesta mesura només és obligatòria per als arrendadors que siguin entitats públiques d’habitatge o grans tenidors d’immobles (persones físiques o jurídiques amb més de 10.000 finques urbanes, sense comptar garatges o trasters, o amb una superfície construïda de més de 1.500 m2). Per tant, els propietaris que no són grans tenidors d’immobles no estan obligats a acceptar aquesta mesura.

En tot cas, els inquilins d’habitatge en situació de vulnerabilitat econòmica poden sol·licitar uns préstecs especials per a finançar el pagament del lloguer. Aquests préstecs financen fins a sis mesos de rendes —amb un màxim de 900 euros per mensualitat—, sense interessos ni comissions i durant un termini de fins a sis anys, que es poden prorrogar a quatre més.

També s’han aprovat pròrrogues extraordinàries per als lloguers d’habitatge la pròrroga dels quals finalitzi entre el 2 d’abril i fins a dos mesos després que conclogui l’estat d’alarma. Aquests contractes es poden prorrogar durant un període màxim de sis mesos, en les condicions existents. Aquesta nova pròrroga no és automàtica; és necessari que l’arrendatari la sol·liciti.

També s’ha aprovat que, en cas de desnonament, l’inquilí pugui sol·licitar que es suspengui el llançamentdurant un termini màxim de sis mesos a comptar des del 2 d’abril, per tal que els serveis socials adoptin les mesures oportunes. No obstant això, tot i que existeixi aquesta facultat de suspensió, el propietari podrà presentar igualment el desnonament si el seu inquilí no paga, ja que per a paralitzar el desnonament aquest ha de demostrar que està en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència del coronavirus.

 

 

Si teniu un habitatge llogat, us podem assessorar sobre totes les qüestions que us afecten.

 

 

 

SUBSCRIGUI'S A LA NOSTRA NEWSLETTER

 
SUBSCRIURE'S