Pèrdues i causa de dissolució

Si el 2020 la vostra empresa cau en pèrdues, aquestes no computaran per a caure en causa de dissolució.

Pèrdues i causa de dissolució

Quan una empresa incorre en pèrdues i el seu patrimoni net (els fons propis) queda per sota de la meitat del capital social, la llei obliga els socis a corregir immediatament la situació o a dissoldre la societat. Si aquesta regularització no es produeix i l’empresa tampoc no es dissol, l’administrador pot arribar a respondre amb el seu patrimoni personal dels deutes socials posteriors a l’esdeveniment de la causa legal de dissolució.

Doncs bé, com a mesura extraordinària derivada del coronavirus, les pèrdues de 2020 no es tindran en compte a l’efecte de determinar aquesta causa de dissolució i la possible responsabilitat dels administradors. Això suposa un marge per a les empreses, que podran esperar al tancament de 2021 per a verificar si incorren o no en aquesta situació.

No obstant això, i independentment d’aquesta mesura, el millor és regularitzar les pèrdues de manera immediata després del tancament de 2020 (per a donar una millor imatge davant de les entitats financeres o els creditors). En aquest cas, recordeu:

  • Els socis poden acordar una ampliació de capital, bé directament o prèvia reducció de capital per a compensar les pèrdues (el que es denomina operació acordió).
  • També us podeu plantejar una «aportació per a compensar pèrdues» per part de tots els socis, sense tocar la xifra de capital. Aquesta operació permet evitar els costos de notari i registre i en moltes ocasions suposa menys quantitat a aportar per part dels socis.

 

En cas de pèrdues, els nostres professionals analitzaran la situació patrimonial de la vostra empresa i us proposaran la millor alternativa per a regularitzar-la.

 

 

 

SUBSCRIGUI'S A LA NOSTRA NEWSLETTER

 
SUBSCRIURE'S