«Segona oportunitat»

Les persones físiques poden saldar deutes sense que el seu patrimoni futur quedi afectat

«Segona oportunitat»

En general, les persones físiques responen dels seus deutes tant amb el seu patrimoni present com futur. Per tant, si un creditor no pot cobrar ara perquè el deutor és insolvent, pot esperar i tornar a reclamar en el futur (si aleshores el deutor torna a tenir diners).

No obstant això, la llei preveu un mecanisme de «segona oportunitat». Amb aquest mecanisme es liquida el patrimoni actual del deutor, i si queden deutes pendents, queden cancel·lats (complint certs requisits). Per tant, el deutor no respon amb el seu patrimoni futur (se li posa el «comptador a zero» i té una «segona oportunitat»).

En alguns casos, inclús, aquest mecanisme permet salvar l’habitatge del deutor. Això ocorre si l’habitatge està hipotecat i l’execució d’aquest no arriba per a liquidar la hipoteca. En aquest cas el jutge pot autoritzar que l’habitatge no es pugui liquidar, ja que això no perjudica ningú (ni el banc, que segueix tenint la garantia hipotecària, ni la resta de creditors, que tampoc haurien rebut res si l’habitatge s’hagués subhastat, ja que els diners obtinguts s’haurien destinat a liquidar el deute hipotecari).

 

 

Els nostres professionals analitzaran la vostra situació patrimonial. Amb el mecanisme de la «segona oportunitat» el vostre patrimoni no respondrà dels deutes que no pugueu liquidar amb el vostre patrimoni actual.

 

 

 

SUBSCRIGUI'S A LA NOSTRA NEWSLETTER

 
SUBSCRIURE'S